Nieuws

Opbrengst Windfonds Goeree-Overflakkee 

Windparken die na 2016 op Goeree-Overflakkee gebouwd zijn of worden gebouwd, dragen jaarlijks bij aan het Windfonds Goeree-Overflakkee, zo ook Energiepark Haringvliet-Zuid. Het windfonds is bedoeld voor inwoners van gemeente Goeree-Overflakkee om aansprekende projecten met een maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Sinds januari 2022 maakt Vattenfall ieder jaar een vast bedrag over van 50 eurocent per megawattuur aan het fonds. Dit komt voor Energiepark Haringvliet-Zuid neer op zo’n 20.000 tot 25.000 euro per jaar, afhankelijk van de precieze productie van het energiepark. 

Drie regelingen 

Onder het windfonds vallen drie regelingen: het bewonersfonds, het betrokkenenfonds en het transitiefonds. Bewoners die binnen 450 – 1000 meter van het windpark wonen, ontvangen jaarlijks 2.000 euro gedurende 20 jaar.  

Het betrokkenenfonds is bedoeld voor mensen in een straal van 3.500 meter rondom het windpark en voor stichtingen, kerken en andere maatschappelijke organisaties. Tot slot is het transitiefonds bestemd voor stichtingen, verenigingen, woningbouwcorporaties en maatschappelijke aanvragers binnen de gemeente van het betreffende windpark. Zij kunnen aanvragen doen van maximaal 40.000 euro voor een periode van maximaal drie jaar.  

De opbrengst 

In 2022 is er vanuit het windfonds al 46.000 euro betaald aan omwonenden en bijna 90.000 euro aan het betrokkenenfonds. De volgende projecten hebben een toezegging gehad vanuit het betrokkenenfonds:  

 • Insectenhotels 
 • Microfoons zangkoor 
 • Kleding en zonnepanelen sportvereniging 
 • Waterpomp speeltuin 
 • Elektrisch gereedschap natuurvereniging 
 • Vergroening schoolpleinen 
 • Opleidingkosten schuldhulpmaatjes 
 • Watersnoodroute 
 • Flakkees Tentfeest 
 • Huiskamerproject A’huizen 
 • Springkussen Melissant 
 • Regionale Tijdrit 

Rondleiding 21 juni

Energiepark Haringvliet Zuid draait sinds maart 2022 op volle toeren. De windmolens en zonnepanelen leveren volop energie. Nu...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.