Nieuws

Binnenkort: eerste gelden Windfonds beschikbaar

In 2022 komen de eerste gelden beschikbaar in het Windfonds. Ook een deel van de opbrengst van de windmolens van Energiepark Haringvliet Zuid wordt afgedragen aan het fonds. Daarmee kun je in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor je sociale, maatschappelijke of duurzame initiatief. Hoe werkt het? Om wat voor projecten gaat het? En vanaf wanneer precies? We nemen je hier graag in mee.   

Wat houdt het Windfonds in?

Het Windfonds is bedoeld om initiatieven vanuit de maatschappij te ondersteunen. Het gaat om ideeën met sociale of maatschappelijke meerwaarde. Onder het Windfonds vallen drie regelingen: het betrokkenenfonds, het transitiefonds en het omwonendenfonds. Het betrokkenenfonds is bedoeld voor mensen in een straal van 3.500 meter rondom het windpark. Het transitiefonds is bestemd voor inwoners binnen de gemeente van het betreffende windpark. Omwonenden in een straal van 1.000 meter rondom het windpark ontvangen een rechtstreekse vergoeding. 

Je hebt een goed idee. Hoe nu verder?

Het Windfonds wil de aanvraag voor een financiële bijdrage (betrokkenenfonds) zo makkelijk mogelijk maken. Er zijn enkele voorwaarden. Zo moet je zelf in de directe omgeving van het windpark wonen of je idee moet bestemd zijn voor een dorp dat in een straal van 3,5 kilometer rondom de windmolens van Haringvliet ligt. Check? Dan kun je een beroep doen op projectondersteuning uit het betrokkenenfonds. Ook verenigingen, kerken, straten en dorpsraden die actief zijn in dit gebied mogen een voorstel indienen. Meer informatie hierover vind je op de nieuwe website van het Windfonds.

Aan wat voor projecten kun je denken?

Denk aan het vergroenen van een speeltuin of een solar bankje. De eerste gelden moeten nog worden uitgekeerd, dus in de regio rond het energiepark zijn nog geen voorbeeldprojecten uit het Windfonds. Wel zijn er in andere delen van het land mooie initiatieven gerealiseerd. Zo werd een verlaten vuilstort in Nijmegen omgetoverd tot een recreatiegebied met overblijfselen van een kasteelfundering. En in Sint Philipsland werd het dorpshuis voorzien van zonnepanelen. Bekijk meer projecten.

Waar komt het geld vandaan?

De windmolens leveren elektriciteit aan het net. Jaarlijks stort Vattenfall een vast bedrag van 50 eurocent per megawattuur in het energiefonds. Alle windparken die na 2016 op het eiland zijn gebouwd of worden gebouwd dragen jaarlijks bij aan het Windfonds. 

Hoe nu verder?

In januari 2022 maakt Vattenfall de eerste bedragen over aan het Windfonds. Ook de andere partijen dragen een deel van de opbrengst af. Komend voorjaar is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het is de bedoeling dat het aanvragen van een vergoeding snel en makkelijk is. Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Windfonds via www.windfondsgo.nl.   


Opbrengst Windfonds Goeree-Overflakkee 

Windparken die na 2016 op Goeree-Overflakkee gebouwd zijn of worden gebouwd, dragen jaarlijks bij aan het Windfonds Goeree-Overflakkee,...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.