Nieuws

Bouwrijp maken van het terrein

De komende weken gaan we verder met het bouwrijp maken van het terrein, zodat we straks kunnen bouwen. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat het terrein op de juiste hoogte komt. Om straks de onderdelen van de windmolens te kunnen transporteren naar verschillende locaties moesten we langs de Johannispolderseweg een aantal bomen kappen. Natuurlijk leggen we straks weer nieuw groen aan zodat er een parkachtige sfeer ontstaat.

Deze maand leggen we ook een aantal werkwegen aan om ervoor te zorgen dat de bouwlocatie straks goed bereikbaar is voor vrachtverkeer. Verder komt er een brug over watergang ‘De Vlieger’. Aan één zijde hebben we de houten bekisting voor de nieuwe brug over de watergang al gerealiseerd. Na de bouwvakantie maken we een start met de bekisting aan de andere zijde van de oever. Vervolgens storten we het beton.


Werkzaamheden gaan vooralsnog door

Het coronavirus (Covid-19) ontwikkelt zich steeds verder in Nederland. De regels van de overheid en het RIVM worden...

Deze maand: de laatste transporten

In december vorig jaar zijn er heel wat windmolenonderdelen afgeleverd bij Energiepark Haringvliet Zuid. Vattenfall bouwt dit windpark...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeert het energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.