Nieuws

Bomenkap Johannispolderseweg

Vattenfall zal binnenkort starten met de bouw van zes windmolens en zonnepanelen achter de milieustraat aan de Johannispolderseweg. Ook kappen we bomen om bouwlocatie goed bereikbaar te maken voor het vrachtverkeer.

Om ervoor te zorgen dat de bouw veilig verloopt, is het noodzakelijk een aantal aanpassingen te doen aan de bestaande infrastructuur. Je moet hierbij in eerste instantie denken aan het aanpassen van de wegen, verbreden of het aanpassen van een bocht omdat een grotere draaicirkel noodzakelijk is. Zo kunnen de vrachtwagens hier veilig rijden.

Veiligheid

Ten behoeve van deze veilige doorgang is het helaas onvermijdelijk dat een aantal bomen gekapt dient te worden. Dit zal medio maart worden uitgevoerd. Je kunt hieronder op de kaartjes zien waar deze zich bevinden.

In het ontwerp van ons windpark is al een grote hoeveelheid ‘groencompensatie’ opgenomen, alsmede een grote waterpartij. Tevens zullen we de bomen die gekapt worden ten behoeve van de realisatie, als jonge aanplant worden terug geplaatst.

Vattenfall hecht veel waarde aan de omgeving, maar helaas is de kap van deze bomen noodzakelijk.


Werkzaamheden gaan vooralsnog door

Het coronavirus (Covid-19) ontwikkelt zich steeds verder in Nederland. De regels van de overheid en het RIVM worden...

Deze maand: de laatste transporten

In december vorig jaar zijn er heel wat windmolenonderdelen afgeleverd bij Energiepark Haringvliet Zuid. Vattenfall bouwt dit windpark...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeert het energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.