Nuon verandert naam in Vattenfall

Nuon, dat al bijna 10 jaar onderdeel is van het Zweedse Vattenfall, zal als merk geleidelijk uit de markt verdwijnen. Voor de herkenbaarheid worden Nuon en Vattenfall voorlopig naast elkaar gebruikt.

Vattenfall heeft zich als doel gesteld om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. Met deze keuze investeren we in Vattenfalls toekomst. Daarbij behouden we het goede van Nuon en versterken we dat met de voordelen die Vattenfall Nederland brengt: slagkracht, schaalgrootte en expertise – hiermee wonnen we de tender voor het eerste subsidievrije windpark op zee, Hollandse Kust Zuid. Met één naam en één boodschap zijn we strategisch en financieel effectiever.

Om dat breed te kunnen benaderen, over de verschillende landen heen waar Vattenfall actief is, is ervoor gekozen om Nuon en Vattenfall te verenigen in één naam. Want als één Vattenfall kunnen we meer bereiken. Niet alleen in Europa, maar ook in Nederland.

Lees verder op de website van Nuon.